نوآوری یا ارتقاء؛ مساله این است

نوآوری

شاید این ضرب‌المثل را قبلا شنیده باشید که می‌گویند هر گردی گردو نیست. اگر بخواهیم آن را کامل‌تر کنیم، چیزی شبیه به این جمله می‌شود: همه گردوها، گرد هستند ولی هر گردی گردو نیست. ممکن است فکر کنید این یک جمله ساده و مشخص است که چون پیامش به راحتی قابل درک است پس چندان هم مهم و پیچیده نیست. اما من امروز می‌خواهم از دید دیگری به این جمله نگاه کنم و برای توصیف بهتر تفاوت بین نوآوری و ارتقاء از قالب همین جمله استفاده کنم.

دو عبارت نوآوری و ارتقاء همیشه یکی از آن دو کلمه‌هایی بودند که اغلب اوقات با هم اشتباه گرفته می‌شدند و هنوز هم اشتباه گرفته می‌شوند. علتش هم این است که طبقه‌بندی و تشخیص نوآوری از ارتقاء کار چندان ساده‌ای نیست. می‌توان گفت که تقریبا هر نوآوری‌ای به خودی خود یک ارتقاء به حساب می‌آید، ولی هر ارتقائی نوآوری نیست.

ادامه خواندن “نوآوری یا ارتقاء؛ مساله این است”