یا خودت را وفق بده یا بمیر؛ چرا کسب‌وکارها باید به تغییر رفتار بازار توجه کنند

تغییر رفتار بازار

ممکن است در ابتدا چندان مهم به نظر نرسد ولی توجه به تغییر رفتار بازار قطعا برای هر کسب‌وکاری باید مهم تلقی شود. اگر روزی مدیریت یک کسب‌وکار را بر عهده گرفتید، این جمله را قاب کنید و روی دیوار دفتر کارتان، جایی که هر روز چشم‌تان به آن بخورد نصب کنید: یا خودت را وفق بده یا بمیر.

می‌دانم که یک بی‌رحمی آشکار در این جمله به چشم می‌خورد. ولی باور کنید که بازار همین‌قدر بی‌رحم است. هر کسب‌وکاری آرزو دارد که بتواند خودش را به نقطه اوج برساند، جایی که بتواند از بالا با یک لبخند پیروزمندانه به رقابیش نگاهی بیاندازد و یک نفس راحت بکشد. اما دقیقا همین‌جاست که شرکت‌ها بیشتر در معرض سقوط قرار می‌گیرند. این تکبر حاصل از برتر بودن، چشمان مدیران را در برابر واقعیت کور می‌کند.

ادامه خواندن “یا خودت را وفق بده یا بمیر؛ چرا کسب‌وکارها باید به تغییر رفتار بازار توجه کنند”